بازگشت به صفحه اصلی

راهنما همکاران

آزمایش چکاب کامل نیازمند 10 الی 12 ساعت ناشتایی می باشد و بهتر است آزمایش شما در ساعات اولیه صبح و بدون هیچ گونه فعالیت خاص بدنی انجام شود.

قیمت کلیه آزمایشات انجام شده براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت می باشد که پیش از زمان انجام فرآیند نمونه گیری به شما اطلاع داده می شود.

خیر الزامی نیست، اما جهت تسهیل در زمانبندی و انجام فرآیند نمونه گیری همچنین استفاده بهینه از وقت ارزشمند شما پیشنهاد می شود پیش از مراجعه حضوری اقدام به ثبت نوبت در سامانه نوبت دهی آنلاین آزمایشگاه نمائید.

آزمایش کرونا یا کووید تست به سه روش PCR ، رپید تست و خون انجام می شود که در دو مورد اول با استفاده از مخاط بینی و دهان انجام می گیرد و در واقع در تست خون میزان آنتی بادی و آنتی ژن بدن مشخص می گردد.

تست PCR کرونا که مورد تائید شرکت های هواپیمایی (Airline) می باشد در این آزمایشگاه بصورت آزاد پذیرش و محاسبه می شود.